Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu


Türk musikisi tarihini kısaca size tanıtmak isteriz.

Gelin ilk başta müzik adına araştırmacılarımıza bir göz atalım:

Farabi (870-950) literatürde adı geçen ilk müzik araştırmacı Türktür. Ve aynı zamanda ilk Türk musikisi bilgilerini yazan kişidir.

Kendisinden 300 yıl sonra  ilk makam bilgilerini içeren kitaplar yazan  Safüyddin Urmevi'dir (1124-1294).

Safiyüddin'in ardından önem kazanan bilim adamı ve aynı zamanda bestekar Abdülkadir Meragi´dir. (1360-1435)

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri ile, orta Asya'dan doğan Türk musikisi gelişme imkanı buldu.

Günümüze gelinceye kadar musiki bir devlet politikası oldu.

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in Enderun Mektebi'ni kurdurdu ve orada “Musiki” en önemli konu haline geldi.

En değerli sanatkarlar arasında bulunan birçok müzisyen Tekke ve Mevlevihane'lerde de yetişmiştir.

Türk musikisinin gelişimi 16. yüzyılda başlayarak 19. yüzyılda en yüksek düzeyine erişmiştir. Saraydan destek alan müzisyenler bu dönemde çok güzel eserler kaleme almışlardır. Bu müzisyenlere yardımcı olan birçok padişah da musiki ile ilgilenmiştir:

I. Mahmut, II. Mahmut ve III. Selim musiki ile yakından ilgilenen padişahların başında gelir.

16. yüzyıldan beri çok sayıda değerli müzisyen yetişmiştir. Bir kaç örnek vermemiz gerekirse, bunların başında İsmail Dede, Şakir Ağa, Zekai Dede, Şevki Bey, Hacı Arif Bey, Tanburi Ali Efendi gelir.

Geçmişteki müzisyenlerimizin çoğunun hafız veya hoca olmaları dikkat çekmektedir. Bestekarlarımızın pek çoğu dini musikisi ile de çok yakından ilgilenmişlerdir.

Klasik türdeki eserlerin yanı sıra dini tasavvuf ve saz eserleri önemli bir yer oluşturmaktadır.

Türk Halk muskisideTük Musikisinin cok özel bir parcasidir.

Klasik Türk halk müziği, çeşitli yörelerden derlenmiş birçoğu anonim olan türkülerden ve sözsüz halk müziklerinden oluşur, anonim eserlerin sözü ve bestesinin kime ait olduğu bilinmez ve yöreye mâl olmuştur. Modern Türk halk müziği ise, 1970'li yıllarda sonra eski yöresel müzik kalıpları örnek alınarak sözü ve bestesi belli olan halk müzikleri yapilmistir.

 13. Yüzilda Yunus Emre, 16. Yüzyilda Pir Sultan Abdal  17. Yüzilda Karacaoglan , 19. Yüzyilda Dadaloglu, 20. Yüzyilda Asik Veysel, Neset Ertas türk muskisinin önemli Ozanlari ve anonim kalanlarin yaninda bilinenler olarak siralanabilir.

 

Kültürel Zeginligimizin farkinda olarak Koromuzda hem Kültürümüze ait Türk sanat ve Türk Halk musikimizi icraat etmekteyiz.  

 

Koro çalışmalarımız her pazar günü saat 14:00-16:00 arası Giessen Nordstadtzentrum'da gerçekleşmektedir.

 

 


Fulya Özergün
Koro Sorumlusu

 

 

 

 

Haluk Özergün

Orkestra Sorumlusu

 

 

 


Koroda Okunan Eserler