Hakkımızda


Giessen Türk Sanat Müziğini Yaşatma ve Kültür Cemiyeti, ilk olarak  ‘‘Türk Sanat ve Halk Müziği Korosu‘‘ olarak kuruldu. 27 Şubat 2016 tarihinde Ahmet Okan başkanlığında toplanan 17 kişi’nin kurduğu ve orkestra şefliğini Haluk Özergün, koro şefliğinide Fulya Özergün’ün üstlendiği koro çalışmalarına hemen başladı. Haftada bir kez toplanan koroya katılım giderek arttı.

Daha sonra toplanan grup en büyük kültür miraslarımızdan olan Türk Sanat Müziğinin yanı sıra, kültürümüzü kapsayan diğer faaliyetleri de profesyonel bir şekilde gençlerimize ve yaşadığımız ülke toplumuna aktarma kararı aldı ve gerekli altyapı oluşturularak kamu yararına çalışan cemiyetler statüsüne alınmak için 01.05.2016 tarihinde başvuru yapıldı.

Derneğimizin, politik ve dünya görüşü bağımsızdır.

Derneğimizin faaliyetlerindeki hedefi, kendi kültür değerlerimize ve geleneksel müziğimize sahip çıkmak, onları yaşatmak, yaymak ve burada yaşayan genç kuşaklara tanıtarak kültürel kimliğin korunmasına hizmet etmektir.

Faaliyet alanlarımız içerisinde Türk Sanat Müziği konserleri, tarihi ve kültürel panel ve seminerler, Türk kültür günleri, tarihi ve kültürel geziler, karşı kültürlere mensup gruplarla ortak etkinlikler düzenlemek ve bu faaliyetler aracılığı ile Avrupa'da yaşayan toplumumuzu aynı zamanda sosyal yaşama yönlendirmektir.

Cemiyetimizin üye sayısı şu an 120'ye yakın olup Türk Sanat ve Halk Müziği koromuzda 30 kişi yer almaktadır.

Değişik yaş, cinsiyet ve meslek gruplarından oluşan koromuz çalışmalarına haftada bir olmak sureti ile aralıksız devam etmektedir. Korodan öte cemiyetimizin çatısı altında daha farklı etkinlikler de bulunmaktadır.