Yörelerimiz, Türkülerimiz, Yemeklerimiz


Bu proje ile Anadolu’daki illeri ve değişik yöreleri tarihî, coğrafî ve kültürel yönden tanıtarak, Avrupa’da doğmuş ve büyümüş olan vatandaşlarımıza anavatanlarını tanıma olanağı veriyoruz.

Bu projemiz ile Türkiyenin sıra sıra her bir yöresini tanıtmayı amaç ediyoruz.